zondag 29 januari 2012

Power to the pinguïns

Neem een pinguïn in gedachten en stuur hem/haar Liefde en kracht. Zie de kleintjes voor je en koester ze in gedachten... Denk aan de pinguïns, neem ze mee in je gebed of je meditatie. Ze hebben het nodig.

Ook al leven de pinguïns niet in gebieden waar wij mensen ook wonen, toch hebben ze te lijden onder de verslechterde condities op aarde. Door de opwarming van de aarde verdwijnen ijsvlaktes, waarop zij leven. Voedselschaarste drijft hen ver van hun bestaande territorium, waarbij de jongen vaak niet op tijd voorzien kunnen worden van eten.

De pinguïns meldden zich afgelopen week spontaan tijdens een bijeenkomst rond het boek ‘In de Stilte hoor je alles’ in Utrecht. Het was een noodkreet, een waarschuwing, en tegelijkertijd leek het alsof ze de moed al hadden opgegeven.

Piek: “Ik begrijp van de pinguïns dat ze aardig onderaan de voedselketen staan. Hun verminderde aantal heeft dus grote gevolgen voor de grotere zeedieren. Honger zal hen naar nieuwe gebieden doen trekken. Gebieden die te klein voor hen zijn. ”

Ik (Petra) vraag Piek om de pinguins nog eens te benaderen met de vraag: ‘Wat kunnen wij doen?’ Piek laat weten dat ze geen duidelijke quotes van de pinguïns zelf doorkrijgt, maar wel heel duidelijk een boodschap (in het engels dus):

“Wake up!” en “Save the world!”

Piek: “Het gros van de mensen ziet kennelijk niet de ernst achter de situatie van de pinguïns. Wat ik hoor is: Wees voorbereid. Het lijkt erop dat er (best veel) mensen zijn die een soort 'visionaire blik' hebben of even hebben mogen kijken, ervaren dat er een andere wereld is en dat die zich steeds meer gaat manifesteren en dat we daaraan zelf kunnen bijdragen.”

Niks is zonder gevolgen. De wereld is een geheel en een zeer ingenieus geheel. Het evenwicht daarin is zoek en dat is een gevolg van de menselijke manier van leven en nemen, het niet-respecteren van de natuur. Wij mensen worden nu opgeroepen een grote omslag te maken. Bewust leven, met respect omgaan met de natuur, ons voedsel, de aarde en de dieren. We lijken niet altijd direct zelf iets te kunnen doen, de pinguïns leven ver weg. Maar wat wij wel kunnen doen is onze bijdrage leveren door zelf bewust te eten, zuinig met energie om te gaan, respect te tonen voor elk levend wezen en ons bewust te worden van de eenheid en het evenwicht dat hersteld moet worden. En onze positieve bijdrage leveren door in gedachten, gebed en meditatie de pinguïns en andere bedreigde diersoorten een warm hart toe te dragen!

We hebben als mensen de wereld zo gecreëerd zoals ie nu is. Er komt een ommezwaai. ‘Voorbereid zijn’ betekent dat we nu keuzes moeten maken. In wat voor een wereld willen we leven? Daarbij wordt ons dus duidelijk gemaakt dat we er zelf bij zijn. Dat wij de medescheppers zijn van de nieuwe wereld. Hoe dat er precies uit gaat zien, de totstandkoming van deze nieuwe wereld, is nog een raadsel. Maar het is duidelijk dat we met onze levenshouding, onze gedachtenkracht kunnen manifesteren. Een nieuwe wereld scheppen, vanuit het hart. The only way.....

Dankjewel.

Petra

zaterdag 28 januari 2012

Michaël: Meditatie voor Moeder Aarde

Moeder Aarde – en wij dus ook als haar bewoners – zit midden in een grote transformatie. Aartsengel Michael* vergelijkt het met een baringsproces. Zij is zichzelf aan het vernieuwen, dat gaat niet zonder slag of stoot (pijn) maar haar nieuwe Zelf zal verrijzen. Daarom vraagt Michaël onze steun, support en gebed voor moeder Aarde. Ook in meditaties. Op deze manier:

Neem jullie moeder Gaia in je armen als het ware, visualiseer haar in een gouden licht, laat dit licht in haar wezen, haar buik doordringen, laat het doordringen tot in haar ozonlaag, haar aura. Doe dit met de grootst mogelijke liefde! Kijk naar je moeder en voel de liefde voor dit goddelijke wezen. Weet dat ze jullie voedstermoeder is en doe op alle gebieden meer en meer moeite om haar te ontlasten van alle vervuilingen. Ga bij wijze van spreken op de kansel en spreek. Spreek tot de onwetenden. Spreek tot de hardhorenden. Spreek in alle talen zal ik, aartsengel Michael, maar zeggen, zodat iedereen op deze wereld de inzichten krijgt hoe het anders kan.

Blijf niet langer achter een hoekje staan kijken geliefden, zonder actie te ondernemen. Wat ik (aartsengel Michael) hiermee wil zeggen is: begin eerst en vooral bij jezelf. Geef het goede voorbeeld en inzichten aan de minder bewuste.
Over de trillingen en energieën die moeder aarde nu teisteren: Door jullie bijdrage zal het voor haar veel makkelijker worden om door haar transformatieproces heen te gaan. Jullie maken werkelijk het verschil. Deze energieën en trillingen zijn ontstaan door het vele negatieve denken van de mensheid en vooral ook door het handelen in hebzucht en ik-zucht. Dit dient nu getransformeerd te worden.

Als hulp voor deze transformatie kunnen jullie je dit voorstellen als donkere wolken. Kijk naar deze wolken en doe je intentie. Je kunt deze woorden daarbij gebruiken: Negatieve gedachten, negatieve krachten, negatieve handelingen en negatieve zaken ontstaan door de mensheid naar moeder aarde toe: Verdwijn. Kijk ernaar en zie deze wolken helder wit worden met een glans er omheen als schijnt de zon erachter. Zie deze witte wolken met hun gouden aura en straal je grootst mogelijke liefde naar hen toe. Kom dan terug bij jezelf en sluit af naar believen.


Michael benadrukt dat het NU van belang is niet angstvallig af te wachten wat er komen gaat, maar dat wij ons eigen steentje (liefst een rots!) bijdragen! Wij maken het verschil. En we worden daarin beschermd. Door Michaël en de zijnen, door het Goddelijke in al z’n vormen. Die hulp en steun kunnen we altijd vragen. En zij vragen onze steun. Met al je gedachten, je dankbaarheid, je gebed, je meditaties, je Liefde, draag je bij. Het is nodig.

Petra

* Aartsengel Michaël vraagt uw hulp - channeling via Rita Pulmans van 26 januari 2012

donderdag 26 januari 2012

De urgentie om iets te doen

Woensdagavond 25 januari 2012:
Bijeenkomst rond het boek ‘In de Stilte hoor je alles’ bij de Angelshop in Utrecht.“Onze” leeuw - de leeuw op de voorpagina van het boek, de leeuw die het boek, de lezers en de mensen die het ter hand nemen kracht geeft – verdient eigenlijk wel een hoofdletter: de Leeuw. De koning der dieren kondigt zich al aan ‘in de Stilte’ als wij zo’n bijeenkomst voorbereiden. Hij vraagt niet of hij erbij mag zijn, hij IS er gewoon bij. Hij stimuleert ons steeds een stap verder te gaan, mensen te leren en te laten voelen hoe het werkt, het communiceren met dieren. Het ‘horen in de Stilte’. Hij is als sterke kracht aanwezig, onzichtbare en behulpzame partner op zo’n avond en wie weet zelfs de regisseur!

Daarom lieten we hem deze avond maar meteen onze gasten welkom heten. ‘Kijk maar of je de leeuw kunt waarnemen als je je ogen sluit, diep adem haalt, ontspannen gaat zitten. Misschien voel je hem, misschien zie je hem, misschien hoor je wat?’ Onze Leeuw ging rond, de een hoorde z’n brul, de ander zag ‘m recht voor z’n gezicht verschijnen, weer een ander ving de boodschap op ‘Het is tijd om jullie ogen te openen’, een paar mensen voelden zich warm worden, bij een enkeling borrelde de maag. Je krijgt wat je kunt ontvangen en je krijgt het op maat, is onze ervaring. In elk geval had de Leeuw iedereen even ‘aangeraakt’ met z’n energie, ook die ene persoon, die helemaal niks had gemerkt. Voor haar was het een beetje verwarrend, ze had iets anders verwacht. Toch is dit precies waar het over gaat. Je kunt afstemmen op dieren, je kunt kijken wat je waarneemt, wat je voelt, wat je hoort, wat je ziet. In de Stilte....

Het is duidelijk wat de Leeuw brult: Mens, zie en voel, ervaar je eigen kracht! Het is nodig. Het is niet alleen goed voor jezelf, de wereld heeft het nodig! De wereld is uit evenwicht, de dieren kunnen het niet veranderen. De mensen kunnen dat wel. De meeste mensen hebben nog niet door hoeveel kracht zij hebben. Scheppingskracht, gedachtenkracht. Het is de hoogste tijd om wakker te worden en om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie op aarde. Die noodzaak was sterk voelbaar op deze avond.

We hadden er een vrolijk avondje van willen maken, dat was het ook best, maar we konden niet om de urgentie heen. De bijen dienden zich aan om via Piek te laten weten dat er veel meer moest gebeuren aan de bewustwording rond hun situatie. Zijn jullie er klaar voor? Als wij tevoorschijn komen? Ik kreeg de indruk dat dit een ‘dubbele boodschap’ was. Het gaat er zowel om dat de bijen voedsel nodig hebben, dat het voorjaar vroeg lijkt te beginnen, dat de natuur in de war is, dus enerzijds een noodkreet om de bloemetjes buiten te zetten, anderzijds een diepere, bijna religieuze boodschap: Zijn jullie klaar?

Eerder al refereerden de bijen in een gesprek met Piek (ook beschreven in het boek) aan het bijbelse verhaal van de tien wachtende meisjes. De meisjes, die genoeg olie in hun lampjes moesten hebben voor als de bruidegom arriveerde. Vijf meisjes hadden dat wel, vijf andere meisjes niet. De uitleg van de bijen (citaat uit het boek): ‘Er is een verandering gaande in de wereld. Mensen met licht kunnen het zien. Zonder licht worden mensen overdonderd. Zie het als het ineens aandoen van het licht: je ogen gaan dicht van zoveel licht terwijl je het aankomende licht wel kunt zien als je eigen licht al aan was. Mensen moeten dus voorbereid zijn, door hun eigen lichten aan te doen. Dat maakt de overgang makkelijker. Ze moeten niet investeren in het verleden. En het leven niet te zwaar en serieus maken.’

En toch is het een serieuze zaak. ‘Volg ons, bid voor de wereld, bid voor ons,’ vragen de bijen. ‘Creëer een gezonde wereld,’ zeggen ze, ze hebben goede kasten nodig, goede imkers, goede plaatsen. Ze vragen ons het serieus te nemen en stabiliteit te bieden. Praktisch gezien kunnen we een heleboel doen voor de bijen. Dit jaar is uitgeroepen tot Het jaar van de Bij. Dat zal hopelijk bijdragen tot bewustwording op grotere schaal. Maar het gaat dus over veel meer: Over de wereld als geheel. ‘De aarde moet omhoog gebracht worden.’ Er is een schonere wereld nodig, er is ook een grotere bewustwording nodig. Dat gaat samen. ‘In de bijen wordt zichtbaar wat er met jullie gebeurt. Bijen kunnen niet ingrijpen, mensen wel.’

Er dienden zich op de bijeenkomst nog meer diersoorten aan met ‘noodkreten’: De pinguins, krokodillen, ijsberen... Hierover allemaal later meer op deze pagina. We nodigen jullie hier in elk geval uit deel te nemen aan het sturen van licht naar (of te bidden voor) al die situaties, naar de dieren in nood, maar ook naar de mensen die wel iets kunnen doen. Waar je zelf iets kunt doen: Graag!

Tot slot nog een dringende oproep namens de dieren: Geen verdeeldheid, geen strijd! Het gaat om de samenwerking. Samen kunnen we de wereld mooier maken.

Petra

"Jij bent onze stem."

“Jij bent onze stem,” zegt de leeuw tegen Piek in het laatste hoofdstuk van het boek In de Stilte hoor je alles. De wereld is uit evenwicht. Dat komt omdat er geen respect is, volgens de leeuw.
De dieren willen gehoord worden, zij kunnen de situatie niet veranderen. De mensen wel.
“De natuur is er voor de mens. Als de natuur in de war is, kan de mens niet meer leven,” zeggen de bijen. “Er moet zorg besteed worden aan ons! Het mag niet opgegeven worden!”

Diverse diersoorten verkeren in noodsituaties. Ze moeten zien te overleven in erbarmelijke omstandigheden of worden met uitsterven bedreigd. Wat kunnen we doen als mensen?
Allereerst ons respect weer tonen voor de natuur. We hebben elkaar nodig. Wat is de mens zonder planten, zuurstof, dieren en schoon water? Wij zijn als mens niet meer, niet beter en niet ‘de baas’, maar wij zijn wel verantwoordelijk. We zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie en we zijn verantwoordelijk voor de verandering. Doe het niet met strijd, het gaat niet om actie voeren. Ook dat laten de dieren duidelijk weten. Actie verhardt, het verscherpt de tegenstellingen, strijd lost niks op. Maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Iedereen kan bijdragen aan een mooiere en betere wereld.
Dat kan zowel praktisch als energetisch. Het maakt uit dat je zorg draagt voor bloeiende planten in je tuin, zodat de bijen straks weer genoeg voedsel kunnen vinden. Het maakt uit dat je bewust je voedsel uitkiest en dankbaar bent voor wat de aarde te bieden heeft. Het maakt ook uit dat je de dieren een warm hart toedraagt, licht stuurt, healing stuurt of mediteert of bidt voor ze. Ook de positieve kracht van je gedachten, je intenties, is energie die iets kan bijdragen.

Op deze site zullen we de dieren, die het nu heel hard nodig hebben, aan het woord laten komen. En we hopen van harte dat jullie op je eigen manier willen bijdragen aan hun situatie door hen licht, liefde, respect en dankbaarheid te sturen.
Kijk regelmatig naar op deze pagina voor meer nieuws en actualiteiten! Namens de dieren: Hartelijk dank alvast!

Petra

Het boek "In de Stilte hoor je alles" kan worden besteld door een mail met naam en adres te sturen naar: happy.view@xs4all.nl en het bedrag (€25,- + €3,- p&p) over te maken naar giro 8029936 tnv Happy View te Utrecht.